Kibice

29 września Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Kibiców ŁKS

Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego informuje, że we wtorek 29 września o godzinie 19:30, w sali konferencyjnej trybuny Stadionu ŁKS, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kibiców ŁKS oraz przedstawienie porządku obrad

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej

3. Stwierdzenie prawomocności i ważności Walnego Zebrania

4. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad Walnego Zebrania

5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu z ostatniego roku funkcjonowania

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok

7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swojej działalności

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2019 rok

10. Wolne wnioski i uchwały

11. Głosowanie nad uchwałami

12. Zakończenie Walnego Zebrania

W trakcie Zebrania będzie można również opłacić składki członkowskie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną wszyscy uczestnicy zebrania przed wejściem na salę poproszeni zostaną o poddanie się pomiarowi temperatury, utrzymanie bezpiecznego dystansu w stosunku do innych osób oraz o zasłonięcie ust i nosa w czasie trwania Zebrania.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Smush\Core\Parser\str_starts_with() in /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-image-url.php:119 Stack trace: #0 /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-image-url.php(98): Smush\Core\Parser\Image_URL->is_scheme_missing_from_original() #1 /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-image-url.php(91): Smush\Core\Parser\Image_URL->prepare_absolute_url() #2 /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/lazy-load/class-lazy-load-transform.php(337): Smush\Core\Parser\Image_URL->get_absolute_url() #3 /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/lazy-load/class-lazy-load-transform.php(296): Smush\Core\Lazy_Load\Lazy_Load_Transform->maybe_lazy_load_image_element() #4 in /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-image-url.php on line 119