NewsPiłka Nożna

Podwyższenie kapitału zakładowego ŁKS-u

Zgodnie z zapowiedziami prezesa Tomasza Salskiego, podczas wczorajszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ŁKS Łódź S.A. kapitał zakładowy spółki został podniesiony o niecałe 9 milionów złotych. 

W zeszłotygodniowym programie „Piłka Meczowa” na antenie Telewizji Toya, prezes Łódzkiego Klubu Sportowego, Tomasz Salski, informował, że wraz ze współwłaścicielami dokapitalizują klub, aby zabezpieczyć jego płynność finansową.

Dotychczasowy kapitał zakładowy ŁKS Łódź S.A. wynosił 1 597 000 zł. Na mocy wczorajszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy został on podniesiony o 8 951 600 zł, obecnie zatem wynosi on 10 549 500 zł. Ponadto, czwartkowe zgromadzenie podjęło uchwałę, na mocy której Zarząd Spółki został uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 7 000 000 zł.

Podwyższenie kapitału ma na celu poprawienie obecnej sytuacji finansowej oraz przygotowanie spółki do przystąpienia nowych akcjonariuszy, co mam nadzieję nastąpi w ciągu najbliższych trzech miesięcy – poinformował Tomasz Salski

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja finansowa w ŁKS-ie z dnia na dzień staje się coraz lepsza, szczególnie biorąc pod uwagę potencjalnych nowych akcjonariuszy, o których wspominał prezes Salski.

Fot. ŁKS Łódź