Kibice

15 czerwca Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Kibiców ŁKS

Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego informuje, że we wtorek 15.06.2021r. o godzinie 19:00, w sali konferencyjnej Stadionu im. W. Króla, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kibiców ŁKS oraz przedstawienie porządku obrad,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej,

3. Stwierdzenie prawomocności i ważności Walnego Zebrania,

4. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad Walnego Zebrania,

5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu z ostatniego roku funkcjonowania,

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok,

7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swojej działalności,

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu,

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 rok,

10. Wybory Prezesa Stowarzyszenia Kibiców ŁKS:

a. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia Kibiców ŁKS,

b. Przeprowadzenie wyborów Prezesa Stowarzyszenia Kibiców ŁKS,

11. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia Kibiców ŁKS:

a. Ustalenie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia Kibiców ŁKS

b. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia Kibiców ŁKS,

c. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia Kibiców ŁKS,

12. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kibiców ŁKS:

a. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kibiców ŁKS

b. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kibiców ŁKS,

c. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kibiców ŁKS,

13. Wolne wnioski i uchwały,

14. Głosowanie nad uchwałami,

15. Zakończenie Walnego Zebrania.

W trakcie Zebrania będzie można również opłacić składki członkowskie.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Smush\Core\Parser\str_starts_with() in /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-image-url.php:119 Stack trace: #0 /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-image-url.php(98): Smush\Core\Parser\Image_URL->is_scheme_missing_from_original() #1 /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-image-url.php(91): Smush\Core\Parser\Image_URL->prepare_absolute_url() #2 /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/lazy-load/class-lazy-load-transform.php(337): Smush\Core\Parser\Image_URL->get_absolute_url() #3 /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/lazy-load/class-lazy-load-transform.php(296): Smush\Core\Lazy_Load\Lazy_Load_Transform->maybe_lazy_load_image_element() #4 in /home/platne/serwer15199/public_html/lksfans_nowa/lksfans_nowa/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-image-url.php on line 119