Komunikat SK ŁKS ws. Walnego Zgromadzenia

W związku z wciąż obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, działając na podstawie ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570), informuje że Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia mające zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2019, odbędzie się w terminie do 30.09.2020 roku. O dokładnej dacie Walnego Zgromadzenia poinformowani zostaną Państwo w późniejszym terminie.